Vaš partner u mašinstvu i obradi metela od 1985
Politika kvaliteta

Uz donošenje sistema menadžmenta, kompanija
M. S. & Sohn Metallbau d.o.o. zahteva u skladu sa sledećom politikom kvaliteta:

 

 

 POLITIKA KVALITETA

 

- Kao organicaciona jedinica smo posvećeni našem kvalitetu, i samo takav proizvod iznosimo na tržište.

- Sa našim klijentima i dobavljačima, održavamo partnerski odnos.

- Kroz ovaj dijalog, i naš proizvodni proces, držimo naše proizvode na standardu kvaliteta koji kupci očekuju od nas.

- Našim zaposlenima, preporučujemo aktivno učešće u upravljanju kvalitetom, koji stoji na raspolaganju kao dodatno sredstvo za našu filozofiju kvaliteta.

- Svest i ideja o stalnom unapređenju, obukom i usavršavanjem svih zaposlenih, trajno se unapređuje i kvalitet naših proizvoda i usluga.

- Efikasnost i fleksibilnost uz tačnost isporuke našim komitentima pospešuje sistem menadžmenta kvalitetom.